ویدئو پلادونه

تیزر کشت محصولات در مزارع شخصی و تحت پوشش مجموعه پلادونه

در این ویدئو تصاویری از زمین های کشاورزی و چگونگی کشت برنج در مزارع تحت پوشش مجموعه پلادونه مشاهده می کنید و مصاحبه با جناب آقای اکبر برارپور ، کشاورز نمونه و زحمتکش این مجموعه را مشاهده خواهید کرد 

تیزر آماده سازی زمین های کشاورزی

کشاورزان زمینه ای کشاورزی را در ابتدای بهار برای شروع کشت آماده سازی می کنند 
در این ویدئو تیزر کوتاهی از نشاکاری زمین های کشاورزی مجموعه پلادونه مشاهده می کنید 
با ما همراه باشید ……